Kwaliteit
Flexibiliteit
Betrouwbaarheid
Offerte aanvragen

Privacy voorwaarden & Cookies

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle uitingen, diensten, producten en activiteiten van LOADXL.

Algemeen


LOADXL verwerkt en beheert persoonsgegevens van toekomstige, huidige en ex-medewerkers, (klanten van) klanten, leveranciers en andere relaties in diverse (informatie)systemen. Het gaat hierbij om diverse persoonsgegevens zoals naam, geslacht, contactgegevens en dergelijke. De verwerkingen vinden plaats met uiteenlopende doeleinden, zoals het adequaat kunnen uitvoeren van opdrachten. Maar ook ter uitvoering van wettelijke en/of contractuele verplichtingen of in het kader van een (toekomstige) werkgever-/werknemer-relatie. Ook andere belangen kunnen het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk maken. LOADXL verwerkt persoonsgegevens conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving, contracten met klanten, leveranciers en relaties en het (privacy)beleid van LOADXL.

Hoe LOADXL omgaat met persoonsgegevens


LOADXL behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en gaat hier zorgvuldigheid mee om. Zo worden persoonsgegevens slechts opgeslagen als dat noodzakelijk is en een gerechtvaardigd doel dient. Hierbij heeft LOADXL altijd oog voor de belangen van de betrokkene. Uitsluitend medewerkers voor wie zulks in verband met de uitoefening van hun functie absoluut noodzakelijk is, hebben toegang tot opgeslagen persoonsgegevens. LOADXL deelt nimmer persoonsgegevens met derden omwille van rechtstreeks commercieel gewin. LOADXL deelt slechts persoonsgegevens met derden indien dat voor de uitoefening van de dienstverlening noodzakelijk is, betrokkenen daarvoor toestemming hebben gegeven of daartoe een wettelijke verplichting bestaat. LOADXL hanteert een hoge mate van beveiliging van haar computersystemen, doch aansprakelijkheid voor schade wegens (illegaal) verkregen informatie uit de systemen van LOADXL wordt uitdrukkelijk uitgesloten. LOADXL wist persoonsgegevens op verzoek, binnen redelijke termijn na het beëindigen van de contractuele relatie indien geen spoedige nieuwe contractuele relatie wordt verwacht of zodra geen sprake meer is van een wettelijke verplichting tot bewaren, doch in geen geval langer dan wettelijk is toegestaan.

Inzagerecht en recht van verzet


Betrokkenen kunnen inzage krijgen in de gegevens die door LOADXL over de betrokkene worden verzameld en met welk doel dat geschiedt. Tevens kan de betrokkene wijziging en/of verwijdering van diens persoonsgegevens verzoeken, zonder dat LOADXL daarvoor kosten in rekening brengt. Tenslotte kan de betrokkene bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van LOADXL via de verschillende media. Als een betrokkene een van voorgaande verzoeken heeft, kunnen deze schriftelijk ingediend worden bij info@loadxl.nl


Wijziging van deze Privacyverklaring


LOADXL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen.

COOKIES

Beleid ten aanzien van cookies


De term “cookies” wordt gebruikt in dit document als verwijzing naar cookies en vergelijkbare technologieën die vallen onder de EU-richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie.

Wat is een cookie?


Cookies zijn kleine gegevensbestanden die uw browser op uw computer of toestel plaatst. Cookies helpen uw browser om door een website te navigeren. De cookies zelf kunnen geen informatie verzamelen welke op uw computer of in uw bestanden is opgeslagen.

Indien een server een webbrowser gebruikt om cookies te lezen, kunnen zij een website helpen om een gebruiksvriendelijke dienst te leveren. Om uw privacy te beschermen geeft uw browser een website uitsluitend toegang tot de cookies, die deze al aan u heeft gestuurd.

Waar worden cookies voor gebruikt?


Voor het verbeteren van onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Met deze dienst kunnen we in kaart brengen hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij gebruiken cookies om meer te weten te komen over de manier waarop u reageert op de inhoud van onze website en om ons te helpen uw ervaring bij het bezoek aan onze website te optimaliseren.

Cookies onthouden het type browser dat u gebruikt en welke aanvullende browsersoftware u heeft geïnstalleerd. Ook onthouden zij uw voorkeuren zoals taal en regio, die dan uw standaardinstellingen blijven bij elk volgend bezoek aan de website. Door cookies kunt u ook pagina’s een waardering toekennen en formulieren invullen waarop u commentaar kunt geven.

Een aantal cookies die wij gebruiken zijn sessie-cookies en duren tot het moment dat u uw browser afsluit. Andere cookies blijven langer op uw computer opgeslagen. Klik hier voor meer informatie over de verschillende soorten cookies die wij gebruiken.

Hoe worden cookies van derden gebruikt?


Voor sommige functies binnen onze websites gebruiken wij externe aanbieders, bijvoorbeeld wanneer u een pagina bezoekt met video’s die zijn ingebed in of verwijzen naar Facebook, Twitter, Linkedin of YouTube. Deze video’s of links (en alle andere content van derden) kunnen cookies van deze derden bevatten. Voor informatie over hun gebruik van cookies, verwijzen wij u naar het beleid van de websites van deze derden. Zie ook onze informatie over cookies van derden, welke wij gebruiken.

Hoe kan ik het gebruik van cookies weigeren en deze verwijderen?


Wij gebruiken cookies niet om informatie te verkrijgen die tot uw persoon herleidbaar is. Indien u dit echter wenst, kunt u ervoor kiezen om de cookies geplaatst door LOADXL door websites van derden te weigeren of te blokkeren door uw browserinstellingen te wijzigen; zie de Help-functie in uw browserprogramma voor meer informatie hierover. Let op de meeste browsers accepteren cookies automatisch, het kan dus zijn dat u de cookies actief dient te verwijderen of te blokkeren indien u niet wilt dat de cookies worden gebruikt.

U kunt ook op www.allaboutcookies.org kijken voor gegevens over het verwijderen of weigeren van cookies, en voor meer informatie over cookies in het algemeen. Voor informatie over het gebruik van cookies bij browsers op mobiele telefoons en hoe u deze kunt weigeren of verwijderen, verwijzen wij u naar de gebruiksinstructies van uw mobiele toestel.

Indien u het gebruik van cookies weigert, kunt u nog steeds onze websites bezoeken, maar het kan zijn dat een aantal functies niet goed werkt.

Wijzigingen met betrekking tot dit beleid


Van tijd tot tijd kunnen wij dit privacybeleid wijzigen. Indien we essentiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid en/of in de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, dan melden wij deze wijzigingen op deze pagina en zullen wij er alles aan doen om u van deze wijzigingen op de hoogte te brengen. Wij raden u aan om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Hoe u ons kunt bereiken


Indien u contact wilt opnemen met LOADXL inzake ons privacybeleid kunt u een e-mail sturen naar: info@loadxl.nl

Versie 04.04.2018

Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?